Tin thị trường

Ảnh hưởng từ giá dầu, PVC báo lỗ hơn 30 tỷ trong 9 tháng

Do tác động của diễn biến giá dầu, các nhà thầu dầu khí giãn/huỷ kế hoạch khoan làm doanh thu hoạt động cung cấp dịch vụ dung dịch khoan – hoạt động vốn mang lại lãi chủ yếu của Tổng công ty giảm tới gần 188 tỷ đồng, tương đương mức giảm 41,38%.

 

 

Ảnh minh họa.

Tổng công ty Dung dịch khoan và Hoá phẩm Dầu khí – CTCP (mã PVC) vừa công bố BCTC hợp nhất quý III/2016 với doanh thu thuần đạt hơn 902 tỷ đồng, giảm 16% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, giá vốn bán hàng chỉ giảm 11,4% khiến lợi nhuận gộp thu về giảm tới 58,5%, còn 43 tỷ đồng.

Doanh thu hoạt động tài chính trong kỳ tăng 3,8 lần, lên 5,4 tỷ đồng trong khi chi phí tài chính tăng 23,5%, lên 10 tỷ đồng.

Lợi nhuận gộp giảm mạnh trong khi chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp không giảm tương ứng khiến PVC phải chịu khoản lỗ sau thuế quý III lên tới 24,1 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái, công ty vẫn lãi 22 tỷ đồng.

screenshot2016-11-01at103743am_iefn

PVC cho biết, do tác động của diễn biến giá dầu, các nhà thầu dầu khí giãn/huỷ kế hoạch khoan làm doanh thu hoạt động cung cấp dịch vụ dung dịch khoan – hoạt động vốn mang lại lãi chủ yếu của Tổng công ty giảm tới gần 188 tỷ đồng, tương đương mức giảm 41,38%. Trong khi đó, để cạnh tranh, PVC lại phải giảm giá bán trong khi chi phí quản lý phải trích tăng dự phòng nợ phải thu khó đòi. Theo đó, doanh thu không đủ bù đắp chi phí.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm, công ty đạt doanh thu thuần gần 2.292 tỷ đồng, chỉ giảm 20% so với cùng kỳ nhưng báo lỗ lên tới hơn 30 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước, công ty lãi tới hơn 167 tỷ đồng. EPS 9 tháng là -929 đồng.

Năm 2016, PVC đặt mục tiêu doanh thu 3.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 103,4 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 82,7 tỷ đồng. Như vậy, với kết quả đạt được trong 9 tháng, nhiều khả năng PVC sẽ phải lỡ hẹn với kế hoạch năm nay.

Tại ngày 30/9, tổng tài sản của doanh nghiệp ở mức 2.292 tỷ đồng, tăng 15% so với đầu năm. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền đạt hơn 247 tỷ đồng, giảm 20,6%, đầu tư tài chính ngắn hạn 11,2 tỷ đồng, tăng 4,9 lần.

Đáng chú ý, phải thu ngắn hạn của khách hàng của PVC tăng gần gấp đôi, lên 1.015 tỷ đồng. Dự phòng ngắn hạn khó đòi cũng tăng 2,2 lần, lên gần 47 tỷ đồng.

Nợ phải trả của doanh nghiệp tính đến cuối quý III ở mức gần 1.263 tỷ đồng, tăng tới 59,3% so với đầu năm, trong đó, chủ yếu là nợ ngắn hạn.

Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu ở mức 1,22 lần, lợi nhuận chưa phân phối còn 221 tỷ đồng.

Nguồn tin: Bizlive

Lượt xem: 1457