Tin nội bộ

Lưu ý làm việc và cứu người trong khoang kín

Đã có rất nhiều tai nạn, sự cố thảm khóc xảy ra trên tàu khi thực hiện công việc trong khoang kín. Phần lớn các vụ tai nạn thảm khóc mà chúng ta biết đến có nguyên nhân là do thuyền viên hoặc người lên tàu làm việc thiếu hiểu biết, không được làm quen, huấn luyện hoặc không tuân thủ đầy đủ quy trình làm việc trong khu vực kín.

Xem chi tiết

Lượt xem: 2054