Thị trường

Môi giới mua bán tàu

Chúng tôi sẳn sàng phục vụ cho các chủ tàu có nhu cầu mua bán tàu.

Chúng tôi có liên hệ với các nhà môi giới như PIONEER BROKER VIETNAM  và MAERSK BROKER HANOI.

Lượt xem: 6936