Thị trường

Quản lý tàu thuê

Thị trường của mảng quản lý tàu của Mekongtrans là tất cả các chủ tàu trong và ngoài nước có nhu cầu thuê người quản lý tàu để quản lý đội tàu của họ.

˃Chúng tôi có liên hệ với các chủ tàu và công ty quản lý tàu trong và ngoài nước như VITRANSCHART, VOSCO, VITACO, NHẬT VIỆT, VSICO,AU LAC.....and TRUST MARIRTIME -Singapore, TRAMP MARITIME ENTERPRISE- Greek, WILHELMSEN SHIP MANAGEMENT-Malaysia.....

Lượt xem: 4248