Giới thiệu

Chiến lược và Mục tiêu

  • Chiến lược: 
Mekongtrans hướng tới việc phát triển đội tàu để trở thành một trong những doanh nghiệp vận tải biển xăng dầu đường biển hàng đầu với đội ngũ CBCNV, Thuyền viên chuyên nghiệp, cung cấp những dịch vụ hàng hải hiệu quả và uy tín nhất trên khắp các thị trường trong nước và quốc tế.
  • Mục tiêu:
-    Trở thành một đơn vị quản lý tàu chuyên nghiệp.
-    Đào tạo và nâng cao chất lượng Thuyền viên cho đội tàu nhà và cung cấp cho các đối tác trong và ngoài nước.
-     Mở rộng thị trường khai thác.
Lượt xem: 8208