Đội tàu

Đội tàu dầu

Vận tải xăng dầu thành phẩm là hoạt động chủ chốt của Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Mê Kông. Đội tàu vận tải dầu khí của chúng tôi gồm 02 tàu chở xăng dầu với tải trọng từ 13.130 tấn, tham gia vận tải cả trong và ngoài nước, có tình trạng kỹ thuật tốt và được nhiều kho cảng chấp nhận, rất phù hợp với nhu cầu trong khu vực. Đó chính là thế mạnh của chúng tôi trong việc đáp ứng linh hoạt các nhu cầu ...

Đội tàu Mekong Trans 01

Đội tàu Mekong Trans 02

Lượt xem: 8688